Sponsored

Monday, July 31, 2017

kalkulator fizik, kalkulator untuk mengira momentum

kalkulator fizik, kalkulator untuk mengira momentum kalkulator fizik, kalkulator untuk mengira momentum, formula momentum ialah jisim darab halaju. Momentum = jisim x halaju
sila masukkan nilai Jisim dan Halaju untuk mengira nilai Momentum.
Nilai momentum akan dipaparkan setelah pengguna memasukkan nilai jisim dan halaju.

jisim(kg):
halaju(ms-1):
momentum:

kalkulator fizik, kalkulator untuk mengira momentum, formula momentum ialah jisim darab halaju.

No comments:

Post a Comment